The Personal Touch

BEDRIJVEN & ORGANISATIES

WORKSHOP "COMMUNICEREN MET GEVOEL"

The Personal Touch | Logo footer

Effect
Deelnemers worden zich spelenderwijs bewust van hun lichaamsgevoel in verschillende gesprekssituaties, zoals één op één gesprekken, vergaderen, presenteren, voorzitten en onderhandelen.
Deelnemers krijgen concrete en direct toepasbare handvatten hoe zij zich vrijer en gemakkelijker in communicatiesettings kunnen bewegen.

Opzet
De workshop is ervaringsgericht. Na een korte uiteenzetting over enkele principes uit de massage(therapie) en hoe goed deze ook in andere settings kunnen worden toegepast, gaan de deelnemers spelenderwijs met elkaar aan de slag. Dit doen zij door enkele licht fysieke oefeningen. Beweeg je makkelijk mee in interactie met de ander? Of blijf je bij je punt? Hoe blijf je met de ander in contact zonder jezelf weg te geven?
Korte reflecties wisselen de oefeningen af.
Wie durft?

Duur
Maximaal één dagdeel.
Naar keuze kan de workshop worden ingekort, bijvoorbeeld als onderdeel van een teambuildingsdag, een beleidsdag of een visiedag.

Geschikt voor
Afdelingen, (management)teams, directieteams, Raden van Bestuur.
Minimaal acht, maximaal zestien deelnemers. Afwijking hiervan is in overleg mogelijk.

Effect
Duidelijk wordt wat zich op onbewust niveau in de organisatie afspeelt en hoe daarop kan worden ingespeeld.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld in de communicatie tussen afdelingen of managementlagen, tussen de organisatie en haar omgeving (klanten, concurrenten, financiers)? Hoe werkt dat door in de ontwikkeling van de organisatie?
Waar ligt de kracht van de organisatie?
In een organisatiereading kan elk gewenst organisatie-vraagstuk aan bod komen.

Opzet
Een organisatiereading is een innovatieve en intuïtieve manier om naar organisatievraagstukken te kijken.
In een korte intake worden de kernvragen, de verwachtingen en de uitvoering met de opdrachtgever besproken.
Daarop volgt een readingsessie met de opdrachtgever. In deze sessie wordt naar het “het energieveld” van de organisatie gekeken en verteld wat daaruit is af te leiden in relatie tot het vraagstuk.
De readingsessie wordt met een geluidsrecorder opgenomen om later nog eens te terug te kunnen luisteren.
Desgewenst wordt de reading uitgewerkt in een schriftelijk verslag.
Na enkele maanden is er een evaluatiegesprek. Hierin bespreken we hoe de inzichten naar aanleiding van de reading hebben doorgewerkt en waar de organisatie nu staat in haar ontwikkeling.

Duur
Intake: 1/2 uur.
Readingsessie: 1,5 uur.
Evaluatiegesprek: 1 uur.

Doelgroep
CEO’s, directeuren, afdelingsmanagers, ZZP-ers.

ORGANISATIEREADING

The Personal Touch | Logo footer

COUNSELING

The Personal Touch | Logo

Effect
Je wordt zelfbewuster, authentieker, autonomer en gevoeliger. Hierdoor krijg je de regie over eigen persoonlijke ontwikkeling in het kader van je werk.

Opzet
In een één op één setting sta je stil bij wat er bij jou speelt. Dit kan een probleem zijn waar je telkens tegenaan loopt, of iets wat je vurig wenst. Al spiegelend ga je zoek naar jouw oplossing.

Duur
1,5 uur.

Doelgroep
Iedereen die behoefte heeft aan periodieke reflectie.